تبلیغات
مرجع مقالات دیپلماتیک - لابی ثروتمند یهودیان در برابر جنبش وال‌استریت

http://www.topupload.ir/images/5fsb5a7pwh594l2mokaj.jpg


ظهور جنبش وال‌استریت در امریكا، واقعیت‌های تازه‌ای را درباره روابط ثروت و قدرت در جوامع لیبرالی روشن ساخت. در میتینگ‌های این جنبش، بسیاری از موضوعات حكومتی به نقد كشیده شد كه شاید پیش از آن نوعی تابو یا خط قرمز به حساب می‌آمد. به همین دلیل انتظار می‌رفت كه این جنبش با مخالفت آن گروه از نیروهای سیاسی و اقتصادی روبه‌رو شود كه هرگونه تغییر در ساختار كنونی امریكا را به ضرر خود می‌بینند.

اگر جنبش وال‌استریت را شورشی علیه حاكمیت سرمایه و ثروت بر سرنوشت مردم امریكا بدانیم (یعنی همان اعتراض 99 درصد فقرا علیه یك درصد ثروتمندان) آن وقت صاحبان یهودتبار كمپانی‌های چندملیتی در نوك پیكان اعتراض جنبش قرار می‌گیرند، كما اینكه اخیراً یك مقام ارشد ایپك (لابی حمایت از تل‌آویو) اظهار داشته كه جنبش وال‌استریت در واقع یك جنبش ضد‌یهودی است. در این حال كمیته حامی اسرائیل برای اثبات مدعای خود فیلمی را نیز تهیه و تدوین كرده است كه در آن نمادهای ضد‌یهودی در بین معترضان وال‌استریت را به نمایش می‌گذارد. البته این شاید طبیعی‌ترین رفتار از یك لابی صهیونیستی در قبال جنبشی باشد كه مستقیماً منافع یهودیان ثروتمند ساكن امریكا و نیز منافع تل‌آویو را هدف گرفته است.
نكته‌ای كه در مخالفت لابی ایپك جلب‌نظر می‌كند، این است كه سران این جریان، قدرتنمایی جنبش وال‌استریت را نتیجه عملكرد منفی اوباما می‌خوانند. در اظهارات صریح اعضای كمیته ایپك نسبت به آینده اوباما ابراز نا‌امیدی شده و از جامعه یهودیان می‌خواهد خود را ملزم به حمایت از جمهوریخواهان كه همواره مواضعی مشترك و مطمئن نسبت به تل‌آویو دارند، بدانند آنها حتی از جمهوریخواهان به عنوان سربازان مجازی ارتش اسرائیل تقدیر كرده‌اند. به همین لحاظ است كه هر اندازه جنبش وال‌استریت علیه اوباما مواضع تندتری اتخاذ می‌كند، لابی یهودیان حركت خود را برای مبارزه با انتخاب مجدد اوباما به ریاست‌جمهوری گسترش می‌دهد. این جریان حتی برای رسیدن به این منظور از انتخاب باب ترنر به عنوان نماینده نیویورك در كنگره حمایت كرد و به عبارتی او را به كنگره فرستاد تا در انتخابات آتی امریكا، نیویورك پایگاه جمهوریخواهان باشد.
با این حال تقلای اخیر لابی یهودیان در كنگره نشانه‌ای از آشفتگی در سازمان ایپك است. عملكرد كمیته‌های حمایت از اسرائیل در دو سال اخیر شكاف‌هایی بین لابی‌های یهود و اتباع غیر‌سیاسی یهودیان به‌وجود آورد. ایپك در این راستا ویدیویی منتشر كرد كه در آن دیوید وپرین یهودی را كه اتفاقاً رقیب باب ترنر برای كرسی نیویورك كنگره بود دشمن اسرائیل معرفی شود. آنها سال 2010 نیز همین شگرد را در قبال جو سستاك، كاندیدای پنسیلوانیا در سنا، راش هالت برای نیوجرسی، مری جو كیلروی از اوهایو و گلن نی از ویرجینیا اتخاذ كردند. اكنون لابی صهیونیست‌ها همین اتهام و شگرد را متوجه مردمی كرده كه با شركت در جنبش وال استریت به شرایط نابسامان اقتصادی و نابرابری در امریكا اعتراض دارند. تحمل جنبش وال استریت برای سرمایه‌داران یهود هر روز سخت‌تر می‌شود. جنبش آزادیخواهی وال‌استریت جنبشی است كه هر كسی از هر گروه و با هر عقیده‌ای در آن مشاركت دارد و در چنین اجتماع گسترده‌ای می‌توان شاهد افرادی بود كه اعتقادی ضدصهیونیستی دارند.
معترضان وال استریت به تجمع ثروت در دست یك درصد جامعه كه اغلب آنان را طیف صهیونیست‌ها تشكیل می‌دهند، اعتراض دارند و درست همین نكته است كه با واكنش كمیته ایپك مواجه شده است. اما مردمی كه خیابان‌های شهرهای بزرگ امریكا را تحت عنوان وال استریت اشغال كرده‌اند، عقیده دارند این لابی همواره از یك درصدی كه 99 درصد جامعه امریكا را به استثمار خود درآورده‌اند، حمایت كرده است.

ایران