تبلیغات
مرجع مقالات دیپلماتیک - بهترین واکنش محور مقاومت، در صورت حمله به سوریه چیست؟

http://media.isna.ir/content/R11-2.jpg/2

ازهمان اوایل آغازبحران سوریه برای همه صاحبنظران روشن بودکه این بحران نه یک انقلاب مردمی بلکه یک جنگ نیابتی بین جریانی که محور مقاومت نام گرفته از یک سو وایالات متحده آمریکا و دوستان منطقه ای آن از سوی دیگرمی باشد.غرب امیدواربودظرف مدت کوتاهی نظام سوریه را ساقط کند و سپس برنامه های دیگر خودرا در فقدان یکی ازحلقه های مهم محور مقاومت پیگیری کند.اما از آنجا که سوریه بر خلاف موارد مشابه مثل مصر و تونس و یمن از پشتوانه مردمی برخورداربود این اتفاق رخ ندادوعلی رغم تجهیز بی سابقه تروریستها ارتش سوریه پس از غافلگیری اولیه معادله را تغییر داد واکنون محور ناکام غربی عربی و عبری بناچار چاره را در دخالت مستقیم دیده اند.

http://media.isna.ir/content/R11-2.jpg/2

ظاهرا هدف آمریکا این است با حملات هوایی و موشکی ارتش سوریه را ضعیف کند تاتروریستها اززمین توان پیشروی ودر نهایت تسلط بر دمشق را بیابند.آمریکابرای چنین روزی از قبل پیش بینی لازم راکرده بود. آنها خط قرمزخود را بکار رفتن سلاح شیمیایی در سوریه اعلام کرده بودند وتروریستها با استفاده ازاین موضوع دست به حمله شیمیایی زدند تا پای آمریکا و غرب را به بحران، به صورت مستقیم باز کنند.
اما تجربه های عراق، افغانستان،جنگ 33روزه با حزب الله وجنگهای22روزه و 8روزه با حماس به شدت آمریکا را از آغاز جنگ جدید بیمناک کرده است. دودلی های دو هفته اخیر نشانگر عدم تمایل آمریکا به جنگ مستقیم است وحتی باصراحت اعلام میشود که ورود غرب به جنگ،شباهتی به جنگ عراق و افغانستان نخواهدداشت.ازاین¬رو واقعیت این است که آمریکا برای احیای حیثیت ونشان دادن اعتبار تهدیدات خود به ایران، قصد دارد به سوریه حمله کند این نکته ای است که صاحبنظران غربی نیز بر آن تاکید میکنند .هانس بلیکس رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس وقت تیم بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق میگوید:آمریکا تصور می‌کنداگر به سوریه حمله نکند مقابل ایران بی‌اعتبار می‌شود.او معتقد است که آمریکا خیلی به دنبال مداخله در مساله سوریه با مشارکت در حمله مستقیم نظامی نیست ولی از آنجایی که اعلام کرده بود که خط قرمز در مساله سوریه استفاده از سلاح شمیایی است بنابر این اگر حتی به میزان اندک در مساله سوریه مداخله نکند دیگر تهدیداتش در مقابل ایرن اعتباری نخواهد داشت. یکی از دلایل حمله احتمالی به سوریه در واقع اعتبار بخشیدن به تهدیدات آمریکاست. روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمزنیز چنین باوری دارد.این روزنامه در گزارشی به قلم «رابرت ورث» تصریح کرده که هدف اصلی از حمله احتمالی به سوریه، ارسال پیام برای جمهوری اسلامی ایران است.موافقان حمله باور دارند اگر ایالات متحده به خط قرمزی که خود تعیین کرده پایبند نباشد، ایران احساس می‌کند که آمریکا ضعیف است و به تلاش‌هایش برای تولید سلاح هسته‌ای می‌افزاید! به نظر می رسد آمریکابا حمله به سوریه قصد دارد پیامی روشن به ایران بدهد که اگر تهدید کرده خط قرمز ما در مساله هسته ای ایران مثلا فلان مقدارغنی سازی اورانیوم است،اگر ایران ازآن عبور کندموردحمله قرار خواهد گرفت.بنابراین با این هدف آمریکا، این پرسش اساسی پیش می آید که در صورت حمله به سوریه واکنش محور مقاوت چه باید باشد؟بدیهی است اگر برای غرب این موضوع حیثیتی است برای ایران و محور مقاوت نیز مساله چنین است.اگر آمریکا به سوریه حمله کند و پاسخی دریافت نکند حملات بعدی نیز اتفاق می افتد. این ادعا بر اصال اصول «تئوری باز دارندگی» است.در باز دارندگی اصولی مانند قابلیت، اعتبار،ارتباط و ثبات دخیلند که اگر یکی از آنها موجود نباشد بازدارندگی شکسته شده و جنگ آغاز خواهد شد؛ در حالی که هدف باز دارندگی جلو گیری ازجنگ است. قابلیت یعنی توانایی وارد آوردن ضربه به مهاجم احتمالی به وسیله تجهیزات متعارف و غیر متعارف.نیروی بازدارنده بجز مواردی كه بلوف میزند باید قادر باشد در صورت لزوم مجازات متناسب را برای طرف مهاجم به مرحله عمل درآورد.در واقع عدم نابودی در برابر ضربهی اول از طرف مهاجم و توان وارد آوردن ضربهدوم اصل مهمی در بازدارندگی است بازیگر مهاجم با علم به اینكه در صورت واردن نمودن ضربهی اول كشور متخاصم نابود نشده و قادر خواهد بود ضربهی متقابل را وارد كند، در این صورت هیچگاه دست به حمله نخواهد زد. متقاعد ساختن حریف نسبت به وجود این توان «اعتبار»نام دارد.«ارتباط »به عنوان یکی دیگراز اصول بازدارندگی به ما می گوید،بازدارندگی هنگامی مؤثر است كه نیروی بازدارنده منظور خود را صریح و شفاف به اطلاع طرف مقابل برساند و معین كند در صورت مورد حمله قرار گرفتن دقیقاً چه عواقبی در انتظار مهاجم خواهد بود؛ وسر انجام« ثبات »در باز دارنگی به این معنی است كه طرفین علاوه بر اینكه از نظر یكدیگر آگاه میباشند برای مسائل كوچك و بیاهمیت دست به اقدامات شدید و پیشبینی نشده نمیزنند. بنا بر این اصرار آمریکا مبنی بر حمله به سوریه هرجند محدود در این راستا قابل ارزیابی است و پاسخ آن نیز باید برراین مبنا باشد.اگر آمریکا دست به حمله بزند و محور مقاومتپاسخ شایانی ندهد حملات بعدی آمریکا ادامه خواهد یافت زیرا برداشت اینگونه خواهد بود که تهدیدهای محور مقاومت مبنی بر پاسخ به هر حمله ای؛ بلوف بوده است. البته محور مقاومت باید درابتدابا بکار گیری اوصول اولیه باز دارندگی مثل قابلیت(افزایش و کسب توان فیزیکی مقابله به مثل)اعتبار(متقاعد ساختن حریف نسبت به وجود این توان)وارتباط به معنی اعلام موضع شفاف و بدون ابهام؛ سعی درباورندن حریف به عدم تهاجم داشته باشد اما اگر موثرواقع نشداراده  قوی برای پاسخ به هر حمله ای را برای جلو گیری از حملات بعدی ضروری است.زیرا واقعیت امراین است که هر حمله ای به سوریه نه برای بکار گیری سلاح شیمیایی و نه برای دمو کراسی و حقوق بشر بلکه هر حمله ای ارزیابی توان و اراده محور مقامت برای تصمیمات بعدی است.

بولتن نیوز